Sociale veiligheid en vrijwilligers

Vrijwilligers en sociale veiligheid BV Icarus

Bij Badminton Vereniging Icarus staat naast plezier de veiligheid van de kinderen voorop.

Alle volwassenen die actief zijn met jeugd binnen BV Icarus zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast tekenen alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend.

Tijdens de trainingen, toernooien en het jeugdkamp worden er onder de vrijwilligers goede afspraken gemaakt, verder geldt het vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met een vrijwilliger/trainer.

Verder beschikken wij over een vertrouwenspersoon waar iedereen terecht kan bij onplezierige gebeurtenissen.